آزمون رشد اجتماعی وایلند

آزمون رشد اجتماعی وایلند

تست رشد اجتماعی وایلند در سال ۱۹۵۳ توسط دل(Doll) تیهه و تدوین گردید و در سال ۱۳۵۷ توسط محمد تقی براهنی .ولی اخوت و لقمان دانشمند، ترجمه و رواسازی شده است. این مقیاس برای گروه سنی «۲۵-۰» سال طراحی شده است. و کاربرد آن برای افرادی که دچار ناتوانی هوشی  هستند بیشتر است. این مقیاس ۱۱۷سئوال دارد و به گروههای یک ساله تقسیم شده است. در هرماده، اطلاعات مورد نیاز نه از طریق موقعیتهای آزمون، بلکه از راه مصاحبه با مطلعین(پدر، مادر و یا اعضای خانوده یا مربی) یا خود آزمودنی، به دست می آید. اساس این مقیاس براین امر استوار است که فرد در زندگی روزمره ، توانایی چه کارهایی را دارد.این مقیاس به هشت طبقه  خودیاری عمومی، خودیاری در غذا خوردن، خودیاری در لباس پوشیدن، خود فرمانی، اشتغال، ارتباط زبانی، جابجایی، اجتماعی شدن تقسیم می شود.با توجه به نمره های شخص در طبقات هشت گانه این مقیاس ،می توان «سن اجتماعی»(SA) و «بهره اجتماعی»(SQ) را محاسبه کرد(ساعتچی، کامکاری و عسگریان؛۱۳۸۹).

نحوه اجرای آزمون رشد اجتماعی وایلند:

 برای اجرای این مقیاس،والدین، پرستار و یکی از اعضای خانواده مطلع و یا به طورکلی هر فردی که کودک را به خوبی بشناسد، می توانند پاسخ دهند.‌ازمونگر می تواند این مقیاس را با مشاهده خود  نیز، تکمیل نماید.

برای شروع کار می توان به دو صورت عمل کرد:

–         از سئولات اول، یعنی سئوالات مربوط به ابتدای تولد ، شروع کنیم(این کار کودکان عقب مانده ذهنی ،بهتر است)

–         اگر کود عقب مانده ذهنی نباشد و یا سطح عقب ماندگی او خفیف باشد و به ویژه، اگر سن او نیز بالا باشد،میتوانیم از دو یا سه سال عقب تر از سن وی شروع کینم .برای مثال ، سنجش یک کودک ۱۰ساله را می توان از ۷یا ۸سالگی شروع کرد و ادامه داد. اگر کودک توانست نمره بگیرد ، آزمون را ادامه می دهیم و تمام نمره های سئولات قبل را که اجرا نکرده است. برای او مثبت حساب می کینم. اما اگر کودک نتوانست نمره بگرد، بازهم به چند سال عقب تر برمی گردیم و در هر حال از هرکجا که توانست پاسخ دهد، به سئوالات قبلی ، نمره مثبت می دهیم.

  بطورکلی ، برای اجرای این آزمون از یک مرحله قبل از سن تقویمی آزمودنی، ش:.۸’وع به اجرای آزمون می نمایم .بدین ترتیب که اگر آزمودنی به تمام سئولات سن مربوطه پاسخ صحیح داد ، به مرحله بعد رفته و اگر آزمودنی حتی به یک مورد سئوالات آزن مرحله پاسخ اشتباه بدهد، مجدداً به یک مرحله قبل برمی گردیم . بدین ترتیب ادامه می دهیم تا جایی که آزمدنی به تمام سئوالات یک مرحله (یا یک سن) پاسخ اشتباه بدهد(ساعتچی، کامکاری و عسگریان؛۱۳۸۹)

برای دانلود کلیک کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *