دانلود پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن ۹۰ سوالی

معرفی پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن (EQ-i)

هوش هیجانی (EQ) که در کنار هوش بهر (IQ) و هوش معنوی (SQ) امروزه مورد توجه روانشناسان است آمیزه‌ای است از شایستگی‌ها، مهارت‌ها، و تسهیل کننده‌هایی که رفتار هوشمندانه را تحت تأثیر قرار می‌دهند. افراد دارای هوش هیجانی بالا در درک خود و دیگران کارآمد بوده، با دیگران ارتباط مناسب برقرار نموده و قادر به سازگاری و مقابله مناسب با محیط بلاواسطه خود هستند. از میان ابزارهای مختلفی که برای سنجش هوش هیجانی ساخته شده است پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن (EQ-i) به خصوص در ایران محبوبیت زیادی دارد.

نسخه نهایی پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن (EQ-i) که معادل انگلیسی آن Emotional Quotient Inventory است در سال ۲۰۰۲ ارائه شد. این پرسشنامه دارای ۱۳۳ سوال است که در ایران نسخه ۹۰ ماده‌ای از آن تهیه شده و ضریب همسانی درونی آن مناسب گزارش شده است. این پرسشنامه دارای ۱۵ زیرمقیاس است که در ۵ حیطه کلی قرار می‌گیرند. این پنج حیطه و زیرمقیاس‌های آن عبارتند از:

مولفه درون فردی: خودآگاهی هیجانی، ابراز وجود، عزت نفس، خودشکوفایی، استقلال.

مولفه بین فردی: همدلی، مسئولیت پذیری اجتماعی، روابط بین فردی.

مولفه سازگاری: حل مسئله، واقع گرایی، انعطاف پذیری.

مولفه مدیریت استرس: تحمل فشار روانی، کنترل تکانش.

مولفه خلق عمومی: خوش بینی، شادمانی.

نمره گذاری پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن (EQ-i)

برای نمره گذاری پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن (EQ-i) ابتدا باید به گزینه کاملا موافقم نمره ۵، موافقم نمره ۴، تاحدودی نمره ۳، مخالفم نمره ۲ و کاملاً مخالفم نمره ۱ بدهید.

نکته: این سوالات وارونه نمره گذاری می‌شوند: ۲- ۶۱- ۱۷- ۷۷- ۱۸- ۳۳- ۴۸- ۶۳- ۷۸- ۱۹- ۳۴- ۶۴- ۷۹- ۲۰- ۳۵- ۵۰- ۸۰- ۲۱- ۳۶- ۸۱- ۲۲- ۳۷- ۵۲- ۶۷- ۸۲- ۸۴- ۴۰- ۱۱- ۲۶- ۴۱- ۵۶- ۷۱- ۸۶- ۱۲- ۲۷- ۷۲- ۸۷- ۵۸- ۱۵- ۴۵- ۷۵- ۹۰

به دست آوردن زیرمقیاس ها

برای به دست آوردن زیرمقیاس‌ها باید نمرات مربوط به هر زیرمقیاس را با هم جمع کنید.

خودآگاهی هیجانی: ۶- ۲۱- ۳۶- ۵۱- ۶۶- ۸۱

ابراز وجود: ۱۵- ۳۰- ۴۵- ۶۰- ۷۵- ۹۰

عزت نفس: ۱۰- ۲۵- ۴۰- ۵۵- ۷۰- ۸۵

خودشکوفایی: ۵- ۲۰- ۳۵- ۵۰- ۶۵- ۸۰

استقلال: ۳- ۱۸- ۳۳- ۴۸- ۶۳- ۷۸

همدلی: ۱۴- ۲۹- ۴۴- ۵۹- ۷۴- ۸۹

مسئولیت پذیری اجتماعی: ۱۳- ۲۸- ۴۳- ۵۸- ۷۳- ۸۸

روابط بین فردی: ۸- ۲۳- ۳۸- ۵۳- ۶۸- ۸۳

حل مسئله: ۱– ۱۶- ۳۱- ۴۶- ۶۱- ۷۶

واقع گرایی: ۷- ۲۲- ۳۷- ۵۲- ۶۷- ۸۲

انعطاف پذیری: ۱۲- ۲۷- ۴۲- ۵۷- ۷۲-۷۸

تحمل فشار روانی: ۴- ۱۹- ۳۴- ۴۹- ۶۴- ۷۹

کنترل تکانش: ۱۱- ۲۶- ۴۱- ۵۶- ۷۱- ۸۶

خوش بینی: ۹- ۲۴- ۳۹- ۵۴- ۶۹- ۸۴

شادمانی: ۲- ۱۷- ۳۲- ۴۷- ۶۲- ۷۷

 نمره کل: جمع کل نمرات

دانلود پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن (EQ-i)

پرسشنامه ۹۰ سوالی

ترجمه و هنجاریابی راحله سموعی و همکاران 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *