پرسشنامه استاندارد اضطراب امتحان TAI

دریافت پرسشنامه استاندارد اضطراب امتحان

پرسشنامه اضطراب امتحان TAI( ابوالقاسمی همکاران، ۱۳۷۵ ص۷۴-۶۱ ) مشتمل بر ۲۵ ماده است که آزمودنی بر اساس یک مقیاس چهار گزینه­ای ( هرگز=۰ ، به ندرت=۱ ، گاهی اوقات=۲ و اغلب اوقات=۳ ) به آن پاسخ می­گوید. حداقل نمره در این آزمون صفر و حداکثر ۷۵ است. هر چه فرد نمره بالاتری کسب کند، نشان­دهنده اضطراب بیشتری است. پژوهشگران ضمن توضیح کامل مراحل ساخت و اعتباریابی این مقیاس ، میزان همسانی درونی، روایی باز آزمایی و اعتبار این مقیاس را به صورت زیر بیان می­کنند:

همسانی درونی: برای سنجش همسانی درونی TAI از ضریب آلفای کرونباخ ( کرونباخ، ۱۹۷۰، Spss/pc، ۱۹۹۲) استفاده شد. براساس نتایج حاصله ضرایب آلفا برای کل نمونه، آزمودنیهای دختر و آزمودنیهای پسر به ترتیب (۹۴/۰ ، ۹۵/۰ ، ۹۲/۰ ) می­باشد.

روایی بازآزمایی: برای سنجش روایی مقیاس TAI، این آزمون مجدداَ پس از چهار هفته تا شش هفته به ۹۰ آزمودنی در پسر و ۹۰ آزمودنی دختر که در مراحل اول شرکت داشتند، داده شد. میانگین و انحراف معیار نمره کل آزمودنی­ها، آزمودنیهای دختر و آزمودنیهای پسر در مقیاس TAIدر مرحله باز آزمایی به ترتیب :

۲۴/۳۴= Y ( 26/17 = SD ) ، ۲۸/۳۲= X ( 8/15 = SD) و ۲/۳۶= X ( 44/19 = SD ) می­باشد. ضرایب همبستگی بین نمره­های آزمودنی­ها در دو نوبت یعنی آزمون و آزمون مجدد برای کل آزمودنی­ها ، آزمودنیهای دختر و آزمودنیهای پسر به ترتیب (۷۷/۰ = r ) ، ( ۸۸/۰ = r  ) و ( ۶۷/۰ = r ) می­باشد که رضایت بخش است.

 نام پرسشنامه : اضطراب امتحان ابوالقاسمی

orange-tik نوع فایل: ورد (WORD)

orange-tik روایی و پایایی : دارد

orange-tik تعدا سوال:۲۵

orange-tik منبع : دارد

orange-tik نحوه امتیاز بندی: دارد

orange-tik مولفه ( ابعاد): دارد

orange-tik تعداد صفحه: ۴صفحه pdf

orange-tik سال انتشار: ۱۳۹۰

orange-tik قیمت: ۲۰۰۰

 

orange-tik  توضیحات: شما پس از پرداخت سریع لینک دانلود در اختیارتان قرار می گیرد و می توانید دانلود کنید  .

دانلود رایگان با عضویت در تلگرام

همچنین برای دانلود راحت تر این پرسشنامه میتوانید در کانال تلگرامی ما عضو شده و پیام بدهید تا رایگان برایتان بفرستیم.

کانال تلگرامی گروه نسیم فردا راه اندازی شده و روزانه ازمون های روانشناسی و مقاله و مطالب روانشناسی پژوهشی و پایان نامه به صورت رایگان به مدت محدود در این کانال قرار خواهد گرفت.
ادرس کانال:
 www.t.me/ravansanjyar

ارتباط با مدیریت:

https://t.me/sahandasadi

برای دانلود کلید کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *