پرسشنامه وابستگی به دیگران

شرح: پرسشنامه وابستگی به دیگران یا The Interpersonal Dependency Inventory یک از پرکاربرترین مقیاس های ارزیابی وابستگی می باشد(لواس و همکاران،۲۰۰۲). پرسشنامه وابستگی به دیگران یک ابزار ۴۸ سوالی است که برای سنجش افکار، رفتار و احساس های مربوط به نیاز به مراوده نزدیک با اشخاص ارزشمند استفاده می شود. IDI شامل سه خرده مقیاس: اتکاء عاطفی به دیگران، فقدان اعتماد به خود، و تایید خودمختاری می باشد.

ین پرسشنامه از ۴۸ سوال تشکیل می شود . ابتدا هریک از آن ها را بخوانید تا بدانید توانایی ها ، احساسات و رفتارهای شما را منعکس می کنند یا خیر . بعد بر حسب این که تا چه اندازه توانایی ها ، احساسات و رفتارهای شما را منعکس می کنند ، یکی از نمرات زیر را در نظر بگیرید .
۴= کاملا موافق      ۳= موافق      ۲= مخالف      ۱= کاملا مخالف


۱- ترجیح می دهم تنها باشم .
۲- وقتی تصمیمی می گیرم ، همیشه مشورت می کنم .
۳- بهترین بازده من زمانی است که احساس می کنم دیگران تاییدم می کنند .
۴- وقتی مریض می شوم ، دوست ندارم نازم را بکشند .
۵- اطاعت کردن را بر دستور دادن ترجیح می دهم .
۶- فکر می کنم که اگر مردم بخواهد ، بیشتر از این می توانند برایم کاری انجام دهند .
۷- وقتی بچه بودم ، برایم خیلی مهم بود که مورد پسند پدر و مادرم باشم .
۸- برای احساس شادی و راحتی ، به دیگران نیاز ندارم .
۹- برایم خیلی سخت است احساس کنم ، کسی که دوستش دارم ، درباره من نظر مساعدی ندارد.
۱۰- معتقدم که با تمام مسائل می توانم روبرو شوم .
۱۱- همیشه به فکر رضایت خاطر خودم هستم .
۱۲- از این فکر که یک دوست صمیمی را از دست بدهم ، ناراحت می شوم .
۱۳- خیلی زود عقاید دیگران را می پذیرم .
۱۴- روی خودم حساب باز می کنم .
۱۵- اگر در دور و بر خودم کسی نداشته باشم ، به طور کامل خودم را می بازم .
۱۶- وقتی دیگران مرا خطا کار به حساب می آورند ، به شدت عصبانی می شوم .
۱۷- برایم دشوار است که از مردم بخواهم تا نسبت به من لطف داشته باشند .
۱۸- دوست ندارم که مردم با من هم دردی کنند .
۱۹- وقتی دیگران انتظارم را برآورده نمی کنند ، دلسرد می شوم .
۲۰- در بحث های گروهی ، خیلی راحت ابتکار عمل را به دست می گیرم .
۲۱- نیازی ندارم افراد زیادی دور و بر خو جمع کنم .
۲۲- باید در اطراف خود کسی داشته باشم که به او وابستگی عاطفی دارم .
۲۳- وقتی به مجالس جشن می روم ، انتظار دارم دیگران مرا دوست داشته باشند .
۲۴- وقتی مطمئن می شوم که فرد دیگری باید دستور بدهد ، احساس راحتی می کنم .
۲۵- وقت بیمار می شوم ، ترجیح می دهم که دوستان تنهایم بگذارند .
۲۶- وقتی دیگران می گویند که کار خوبی انجام داده ام ، به شدت احساس خوشحالی می کنم .
۲۷- بیش از اطلاع از نظر دیگران ، نمی توانم درباره برنامه تلویزیونی یا فیلم سینمایی اظهار نظر کنم.
۲۸- می توانم احساسات دیگران را نادیده بگیرم تا برای خودم کاری مهم انجام دهم .
۲۹- به شخصی نیاز دارم که مرا بالاتر از همه تصور کند .
۳۰- در اجتماع بارها ، اتفاق افتاده که مورد مزاحمت قرار گرفته ام .
۳۱- به هیچ کس نیاز ندارم .
۳۲- خیلی برایم دشوار است که بتوانم به تنهایی تصمیم بگیرم .
۳۳- اگر فرد مورد علاقه ام به موقع از راه نرسد ، فکرهای بدی می کنم .
۳۴- حتی در شرایط دشوار ، بدون کمک خواستن از دیگران می توانم گلیم خود را از آب بیرون بکشم.
۳۵- می توانم به مدت زیاد منتظر دیگران باشم .
۳۶- حتی برای خودم نیز دوست ندارم لباس بخرم .
۳۷- خیلی دوست دارم تنها باشم .
۳۸- به نظر خودم ، آن چه باید از دیگران دریافت کنم ، دریافت نمی کنم .
۳۹- وقتی اشخاصی را برای اولین بار ملاقات می کنم ، می ترسم نتوانم آن چه را که لازم است انجام بدهم .
۴۰- حتی اگر مردم از من رو برگردانند ، می توانم به کار خودم ادامه دهم ، به شرط این که فرد مورد علاقه ام در کنارم باشد .
۴۱- از ترس این که مبادا توی ذوقم بخورد ، از ایجاد رابطه با دیگران خودداری می کنم .
۴۲- اظهار نظر مردم درباره من ، نمی تواند احساسات مرا تحت تاثیر قرار دهد .
۴۳- فکر می کنم که مردم نمی دانند تا چه اندازه می توانند مرا آزار دهند .
۴۴- مطمئن هستم که خوب قضاوت می کنم .
۴۵- از این که عشق و پشتیبانی افرادی را که به آن ها نیاز دارم از دست بدهم وحشت دارم .
۴۶- ویژگی های لازم برای یک مدیر خوب را ندارم .
۴۷- اگر فرد مورد علاقه ام طردم کند ، احساس خواهم کرد که به هیچ دردی نمی خورم .
۴۸- حرف های مردم ناراحتم نمی کند .
ماخذ : گنجی ، حمزه . ارزشیابی شخصیت . نشر ساوالان . ۱۳۸۰

 

برای دانلود کلیک کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *